2 KASIM 2019, CUMARTESİ

08:30 – 08:45 Açılış
08:45 – 10:30 Akciğer Kanseri Epidemiyolojisi ve Risk Faktörleri
Moderatörler: Metin Akgün, Bahar Kurt
Dünyada ve Türkiye’de Akciğer Kanseri Riskinde Değişim – Sedat Altın
Tütün ve Yeni Tütün Ürünlerinin Etkisi – Filiz Çağla Uyanusta Küçük
Hava Kirliliği ve Çevrenin Etkisi – Meltem Tor
İklim Krizi  Gıda ve Su Odağında Akciğerlerde Kanser Riski Oluşturur Mu? – Bülent Şık
10:30 – 10:45 Kahve Molası
10:45 – 12:30 Akciğer Kanseri Tanısında Yenilikler
Moderatörler: Leyla Memiş, Figen Demirkazık
Moleküler Patogenezde Ne Değişti? – Gökçen Şimşek
Moleküler Yöntemlerde Yenilikler (NGS, Likid Biyopsi) – Yasemin Saygıdeğer
Patolojide Yenilikler – Funda Demirağ
Görüntülemede Yenilikler – Çetin Atasoy
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:30 Konferans
Akciğer Kanserinde İmmunoterapinin Yeri – Tuncay Göksel
İmmunoterapi Komplikasyonlarıyla Mücadele – Haydar S. Karakuş
14:30 – 15:30 Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavide Standart Yaklaşım
Moderatörler: Ayten Kayı Cangır
Tanı ve Evreleme Algoritması – Sevin Başer Öncel
KHDAK’de Evrelere Göre Standart Tedaviler – Meral Gülhan
KHAK’de Evrelere Göre Standart Tedaviler – Pınar Çelik
15:30 – 15:45 Kahve Molası
15:45 – 16:45 Torasik Onkoloji Cerrahisinde Tartışmalı Noktalar
Moderatörler: İrfan Taştepe, Erkan Dikmen
Lokal İleri Hastalıkta Cerrahinin Yeri – Ozan Usluer
Oligometastazda Cerrahinin Yeri – Kutsal Turhan
KHAK’de Cerrahinin Yeri – Erkmen Gülhan
16:45 – 17:45 Hedefe Yönelik Tedavilerde Mutasyon Pozitifliği Neyi Değiştirdi?
Moderatörler: Birsen Pınar Yıldız, Dilek Ernam
EGFR Pozitif KHDAK’li Olgunun Yönetimi ve Tedavisi – Şenay Yılmaz
ALK – ROS Pozitif KHDAK’li Olgunun Yönetimi ve Tedavisi – Ufuk Yılmaz

3 KASIM 2019, PAZAR

09:00 – 10:00 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Yönetiminde Patolog – Klinisyen İşbirliği
Moderatörler: İsmail Savaş, Nalan Akyürek
Deniz Nart, Gürsel Çok
10:00 – 10:15 Kahve Molası
10:15 – 11:15 Plevra Maligniteleri Güncelleme
Moderatörler: Toros Selçuk, Ahmet Bircan
Malign Mezotelyomada Güncel Durum – Muzaffer Metintaş
Malign Sıvıların Yönetimi – Hüseyin Yıldırım
11:15 – 12:15 Palyatif Yaklaşımda Tartışmalı Konular
Moderatörler: Aydın Yılmaz, Zuhal Karakurt
Palyatif Bakım Merkezlerinin Yeri Nasıl Olmalıdır? – Pınar Ergün
Palyatif Bakımda Hasta Yönetimi – Dicle Kaymaz
Sosyal Devletin Yeri Ne Olmalıdır? – Osman Elbek
12:15 – 13:15 Öğle Yemeği
13:15 – 14:15 Yuvarlak Masa Toplantısı – Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Saglık Bakanlığı, SGK, Göğüs Hastalıkları Ortak Toplantısı
Moderatörler: Sedat Altın, Tuncay Göksel
Sağlık Bakanlığı Temsilcisi, SGK Temsilcisi, Muzaffer Metintaş, Ahmet Selim Yurdakul, Enver Yalnız, Zuhal Karakurt, Aydın Yılmaz
14:15 – 14:30 Kahve Molası
14:30 – 16:50 Bildiri Sunumları
Salon 1 – Bilimsel Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Atilla Akkoçlu, Hüseyin Yıldırım

Salon 2 – Olgu Sözlü Sunumları

Oturum Başkanları: Sevin Başer Öncel, Gürsel Çok

17:00 Kapanış