• Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
  • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
  • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
  • Olgu sunumları, giriş, olgu sunumu ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır.
  • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
  • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 4000 karakteri geçmemelidir.
  • Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.
  • Bildiri son gönderim tarihi 4 Ekim 2019’ dur.